WARSZTATY DOBREJ RELACJI – SUPERWIZJE

Superwizje to czas rozmowy o tym, co TERAZ jest ważne w Twoim rodzicielstwie. Uczestnicy przynoszą wątki, pytania, okoliczności, bezsilności i radości. Ja prowadzę do zobaczenia dróg i kontekstów pomiędzy, czasami edukuję, czasami rozjaśniam, czasami rysuję metamapę, czasami zadaję pytania. Dobieram metody pracy do aktualnych potrzeb, korzystając na bieżąco z całej posiadanej przeze mnie wiedzy i doświadczenia. Grupa ma rolę aktywną, świadomą, wspierającą, interpretującą.

Anna Malec

TERMINY W 2023 ROKU: 17/04, 15/05, 12/06, 17/07, 11/09, 16/10, 20/11, 19/12

Czas: jeden raz w miesiącu, poniedziałki, 17.30-20.30

Minimalna/maksymalna liczba osób: 4/8

Uczestnicy: uczestnicy Warsztatów Dobrej Relacji oraz Szkoły dla Rodziców, tj. grup prowadzonych przez Annę Malec w Fundacji Rozwiń Skrzydła lub Pracowni Dobrej Relacji, mający na domowym stanie co najmniej jedno metrykalne dziecko 😊

Cena: 250 zł/osoba/spotkanie/zapis na wszystkie spotkania, 300 zł/osoba/spotkanie/zapis na pojedyncze spotkanie

Miejsce: Pracownia Dobrej Relacji, aleja Józefa Piłsudskiego 14/3, Lublin

Informacje i zapisy: telefonicznie: +48 888 226 707 lub mailowo: kontakt@pracowniadobrejrelacji.pl

Deadline: do godz. 16.00 w piątek poprzedzający spotkanie

Potwierdzenie: opłata gotówką w biurze Pracowni Dobrej Relacji lub przelewem, nr konta: 77 1140 2004 0000 3202 7820 9235 (mBank), tytuł: WDR/SUPERWIZJE/IMIĘ I NAZWISKO.

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY